lang
3
2019 年 10 月 12 日
寒枝雀静 蓝光原盘下载+高清MKV版/鸽子在树上反思存在意义(港) / 鸽子在树枝上沉思(台) / 一只坐在树杈上思考存在的鸽子 / A Pigeon Sat on a Branch Reflecting on Existence 2014 En duva satt på en gren och funderade på tillvaron 13.0G

◎译  名 寒枝雀静 / 鸽子在树上反思存在意义(港) / 鸽子在树枝上沉思(台) / 一只坐在树杈上思考存在的鸽子 / A Pigeon Sat on a B…